Andrew Butler

Photographer & Illustrator

previous arrow
next arrow
Slider

مشاوره مالی و مالیاتی

      مشاوره در امور مالی و مالیاتی مساله‌‌ای بسیار مهم است ، چون توصیه‌ها در یک سطح نیستند ، پس تا آنجا که امکان دارد باید در انتخاب مشاور تحقیق و دقت ...

نظارت و اجرای خدمات حسابداری

در هر کاری میبایست از افراد متخصص بهره گرفت ، اما چون استفاده  از افراد متخصص هزینه زیادی را به شرکتها و موسسات تحمیل میکند ، گاهی اوقات از افراد غیر متخصص استفاده&...

آموزش حسابداری و نرم افزار

  آموزش عملی و کاربردی فنون و تکنیکهای حسابداری و نرم افزارهای مالی ،همراه با ایجاد محدودیت برای حسابها و کاربران در استفاده از نرم افزارهای مالی طبق  استاندار...

طراحی سیستمهای حسابداری

شناسایی فرایندهای اختصاصی شرکتها و انطباق اثرات انجام  آنها بر صورتهای مالی ، و کنترل فرایندها  بر اساس روشهای کنترل داخلی همیشه از ارکان طراحی روشهای ثبت اسنا...

پیاده سازی نرم افزارهای مالی

تقریبا تمام شرکتها وقتی تصمیم به تغییر یا خرید نرم افزار مالی دارند با این چالش مواجه هستند که چه نرم افزاری را از کدامیک از تامین کنندگان برای رفع نیاز خود تهیه کنند....

تدوین آئین نامه های کاری

برای اطمینان از صحت انجام عملیات کاری بهترین روش؛ تقسیم امور به مراحل مختلف و تهیه آئین نامه و دستورالعمل اجرایی برای آنها است. این کار به قدری موثر میباشد که انجام ا...

خدمات ثبتی شرکتها

شرکتها در هر سال حد اقل یکبار نیاز  به ثبت تغییرات یا تصویب صورتهای مالی خود پیدا میکنند و در بیشتر شرکتها معمولا  اینکار با تاخیر و در تنگنای نیاز انجام میشود ؛ ...

تهیه طرحهای توجیهی

اشخاص اغلب به منظور تامین مالی بخشی از هزینه های سرمایه گذاری جهت ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی ، معدنی و گردشگری و یا تامین شرایط لازم جهت بهره برداری مطلوب از این وا...

پیش رسیدگی مالیاتی و تامین اجتماعی

قبل از رسیدگی ممیزین مالیاتی یا کارشناسان تامین اجتماعی برای تعیین مالیات و حق بیمه پرداختنی مربوط به عملکرد سالهای گذشته، بازنگری مستندات و مدارک  توسط اشخاص آگ...

نظرسنجی سایت

به نظر شما طراحی سایت جدید چگونه است

بارکد شرکت

Qr code ver 40

نقشه گوگل