Andrew Butler

Photographer & Illustrator

previous arrow
next arrow
Slider

index
 در موسسات و شرکتها میتوان با پیاده سازی سیستمهای اشتراک گذاری امکانات و اطلاعات؛ نیل به اهداف سازمانی را تسریع کرد و هزینه های ابزار و لوازم مصرفی را  کاهش داد.و در عین حال امنیت لازم از حیث دسترسی کاربران و  اشخاص نا محرم برون سازمانی ( هکرها )  به اطلاعات را برقرار کرد. همچنین از امکان تهیه نسخه های پشتیبان اطلاعات بصورت خودکار بهره مند شد . این قبیل امور میبایست توسط اشخاصی امین و متخصص انجام شود.

نظرسنجی سایت

به نظر شما طراحی سایت جدید چگونه است

بارکد شرکت

Qr code ver 40

نقشه گوگل